title

KẾT LUẬN THANH TRA: Về việc thanh tra công trình nâng cấp đường 207, khu phố 4, phường Hiệp Phú, Quận 9.
Thứ năm, 22/03/2018, 20:45 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Quyết định thanh tra số 02/QĐ-TT ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Chánh Thanh tra Quận 9 về thanh tra công trình nâng cấp đường 207, khu phố 4, phường Hiệp Phú, Quận 9. Từ ngày 10 tháng 4 năm 2018 đến ngày 24 tháng 5 năm 2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra,
Chánh Thanh tra Quận 9 kết luận như sau:
A/ KHÁI QUÁT CHUNG:
I. Đặc điểm tình hình chung:
Công trình nâng cấp đường 207, khu phố 4, phường Hiệp Phú, Quận 9 (gọi tắt là công trình nâng cấp đường 207) do Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú làm chủ đầu tư, đây là công trình đầu tiên Ủy ban nhân dân phường làm chủ đầu tư theo nguồn vốn phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. Công trình được khởi công ngày 26/10/2009 và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 17/3/2011. Ngày 27/10/2011 công trình đã được nghiệm thu hết thời gian bảo hành và công trình đã được phê duyệt quyết toán với tổng giá trị đầu tư của công trình là 1.006.110.000 đồng.
Trong giai đoạn triển khai thi công công trình này, từ ngày 20/6/2009 đến ngày 04/5/2010 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là bà Nguyễn Thị Liễu; từ ngày 04/5/2010 đến ngày 17/3/2011 (ngày nghiệm thu hoàn thành công trình) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là bà Huỳnh Thị Thu Dung; từ ngày 10/7/2011 đến ngày 02/01/2013 (ngày thanh lý hợp đồng) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là bà Nguyễn Hồng Thúy, hiện nay ông Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Từ ngày 20/6/2009 đến ngày 30/4/2010 kế toán là bà Trần Thị Huệ; từ ngày 01/5/2010 đến ngày tất toán công trình kế toán là bà Nguyễn Thị Ngân. Ủy ban nhân dân Phường thành lập tổ giám sát công trình (theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 22/10/2009) để theo dõi giám sát công trình.
II. Vị trí, quy mô và các đơn vị tham gia thực hiện công trình:
1. Địa điểm xây dựng:
2. Quy mô công trình: (theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật):
Chiều dài toàn tuyến 367,84m, bề rộng mặt đường theo mặt đường hiện hữu thay đổi từ 1,68m đến 5,42m, có đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước.
* Kết cấu áo đường:
+ Bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 10cm.
+ Bê tông xi măng đá 4x6 M150 dày 10cm.
+ Tôn nền bằng cấp phối đá dăm loại 1, K>=0,95
+ Đầm chặt nền cũ, K>=0,90
* Hệ thống thoát nước:
- Xây dựng hệ thống rãnh bê tông có đan bê tông bên trên, kích thước 0,4m x 0,6m chạy dọc tuyến giữa tim đường, dài 363,37m. Hệ thống thoát nước 2 hẻm phụ từ hố ga cuối tuyến (HG13 và HG18) về hố ga HG3 và HG5 của hẻm chính; hệ thống thoát nước hẻm chính từ hố ga cuối tuyến (HG9) về hố ga hiện hữu của đường Lê Văn Việt.
- Trên tuyến có tổng cộng 18 hố ga và nắp đan sắt thu nước.
3. Giá trị công trình :
3.1. Giá trị dự án được duyệt 1.164.928.223 đồng, trong đó:
- Giá trị xây lắp                                :    874.465.414 đồng
- Chi phí quản lý dự án                      :     15.765.784 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng        :     64.373.966 đồng
- Chi phí khác                                   :     13.511.402 đồng
- Chi phí giải phóng mặt bằng           :    100.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng                            :     96.811.657 đồng
3.2. Giá trị dự toán thiết kế kỹ thuật được duyệt 1.164.928.213 đồng, trong đó:
- Giá trị xây lắp                                :    874.465.414 đồng
- Chi phí quản lý dự án                      :     15.765.784 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng        :     64.373.966 đồng
- Chi phí khác                                   :     13.511.402 đồng
- Chi phí giải phóng mặt bằng           :    100.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng                            :     96.811.657 đồng
4. Các đơn vị chủ yếu tham gia tổ chức quản lý, thực hiện công trình:
4.1. Các đơn vị tham gia quản lý:
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú, Quận 9.
- Đơn vị phê duyệt dự án đầu tư: Ủy ban nhân dân Quận 9.
- Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH tư vấn M.V.H (gọi tắt là Công ty M.V.H), địa chỉ: 48 Trần Hưng Đạo, khu phố 2, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đơn vị thẩm tra báo cáo kinh tế - kỹ thuật, bảng vẽ thi công và dự toán công trình: Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Hưng (gọi tắt là Công ty Tiến Hưng), địa chỉ: 205/29 Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đơn vị tư vấn giám sát thi công: Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Long Đức (gọi tắt là Công ty Long Đức), địa chỉ: 174, Dương Đình Hội, phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
4.2. Đơn vị tham gia thực hiện thi công công trình:
Đơn thị thi công: Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Minh Đức (gọi tắt là Công ty Minh Đức), địa chỉ: 199 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
B/ KẾT QUẢ THANH TRA, XÁC MINH.
I. Quá trình đầu tư và xây dựng:
1. Quá trình đầu tư:
1.1. Việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo khảo sát kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hồ sơ dự toán:
Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú ký hợp đồng số 08/HĐ-UBND ngày 21/6/2009 với Công ty M.V.H khảo sát và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.
Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú ký hợp đồng số 09/HĐ-UBND ngày 06/7/2009 với Công ty Tiến Hưng thực hiện việc thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú thẩm định kết quả thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, tổng giá trị dự toán là 1.164.928.223 đồng (Công văn số 82/KQTĐ ngày 13/7/2009)
Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân Quận 9 phê duyệt theo Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 (Tổng mức đầu tư 1.164.928.223 đồng).
Ngày 01/10/2010, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc phê duyệt khối lượng phát sinh (phát sinh khối lượng ở hẻm phụ 1 từ cọc CH đến cọc CT), giá trị dự toán phát sinh là 79.347.000 đồng. Tổng giá trị dự toán là không thay đổi (1.164.928.213 đồng), chỉ điều chỉnh các hạng mục chi phí công trình:
Hạng mục chi phí
Dự toán được duyệt
Dự toán điều chỉnh
Giá trị xây lắp
874.465.414 đồng
953.812.815 đồng
Chi phí quản lý dự án
15.765.784 đồng
15.765.784 đồng
Chi phí đầu tư xây dựng
64.373.966 đồng
64.373.966 đồng
Chi phí khác
13.511.402 đồng
13.511.402 đồng
Chi phí giải phóng mặt bằng
100.000.000 đồng
100.000.000 đồng
Chi phí dự phòng
96.811.657 đồng
17.464.256 đồng
Tổng cộng
1.164.928.213 đồng
1.164.928.213 đồng
1.2. Việc chọn thầu xây lắp:
Ngày 09/10/2009 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú phát hành hồ sơ yêu cầu về mời tham gia chỉ định thầu thi công công trình nâng cấp đường 207, phường Hiệp Phú, Quận 9.
Ngày 19/10/2009, Công ty Minh Đức gửi hồ sơ đề xuất về thi công công trình. Trong hồ sơ đề xuất, tiêu chuẩn và năng lực của Công ty Minh Đức đáp ứng được các hạng mục tiêu chuẩn được quy định trong hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư. Giá đề xuất thực hiện gói thầu xây lắp là 874.465.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT), thời gian hoàn thành bàn giao công trình là 120 ngày.
Ngày 20/10/2009 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú ban hành Quyết định số 223/QĐ-UBND về việc chỉ định thầu đơn vị thi công xây lắp. Đơn vị nhận thầu là Công ty Cổ phần thiết kế và Xây dựng Minh Đức, giá trúng thầu là 874.465.000 đồng, thời gian thi công là 120 ngày.
Ngày 21/10/2009 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú ký Hợp đồng số 14/HĐ-UBND về thi công xây dựng công trình với Công ty CP thiết kế và Xây dựng Minh Đức. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú và Công ty CP thiết kế và Xây dựng Minh Đức có ký các phụ lục hợp đồng như sau:
- Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ-CTY ngày 08/7/2010, điều chỉnh giá trị hợp đồng thành 953.812.000 đồng (phát sinh 79.347.000 đồng)
- Phụ lục hợp đồng số 11/PLHĐ-CTY ngày 08/7/2010, điều chỉnh thời gian thi công công trình thêm 180 ngày.
2. Quá trình tổ chức xây dựng:
2.1. Việc thi công và giám sát thi công:
- Căn cứ Quyết định chỉ định thầu đơn vị thi công xây lắp, ngày 21/10/2009 Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú ký hợp đồng thi công xây dựng số 14/2010/HĐ-UBND với Công ty Minh Đức.
- Theo lệnh khởi công số 104/LKC-UBND ngày 21/10/2009, ngày khởi công là ngày 26/10/2009, thời gian thi công theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng là 300 ngày (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật); đến ngày 17/3/2011công trình được nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng (theo biên bản nghiệm thu số 01/BBNT). Thời gian thi công thực tế là 507 ngày, chậm tiến độ 207 ngày so với hợp đồng thi công.
Theo trình bày của Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú, do trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước bị vướng ống cấp nước của Công ty Cấp nước Thủ Đức nên phải chờ di dời đường ống cấp nước.
- Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú ký hợp đồng số 15/2009/HĐ-UBND ngày 21/10/2009 với Công ty Long Đức thực hiện chức năng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Đơn vị tư vấn giám sát cử ông Trương Vũ Khang thực hiện giám sát thi công công trình (theo Quyết định số 15/QĐ-CTY ngày 22/10/2009 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Long Đức). Ủy ban nhân dân Phường có thành lập Tổ giám sát công trình do ông Nguyễn Văn Cư (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường) làm Tổ trưởng.
2.2. Việc nghiệm thu công trình:
Nhà thầu thi công xây dựng có tổ chức nghiệm thu nội bộ các công việc xây dựng, các hạng mục công trình; Nhà thầu thi công có phiếu yêu cầu nghiệm thu trước khi Chủ đầu tư (đại diện là đơn vị Tư vấn giám sát) nghiệm thu các công việc xây dựng, các hạng mục công trình.Khi hoàn thành công trình, có lập biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng số 01/BBNT ngày 17/3/2011.
2.3. Hiện trạng công trình:
Ngày 17/3/2011 công trình được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng. Ngày 27/10/2011 Công trình được xác nhận hết thời gian bảo hành (theo biên bản ngày 27/10/2011). Sau kiểm tra thực tế công trình Đoàn thanh tra ghi nhận hiện trạng công trình như sau: Mặt đường được thảm bê tông xi măng đá, hệ thống thoát nước bằng rãnh bê tông có đan bê tông bên trên, kích thước bề ngang 0,7m được thi công chạy dọc tuyến ở phần tim đường, toàn công trình có 19 hố ga và nắp đan bê tông thu nước.
3. Về quản lý tài chính đầu tư xây dựng công trình:
Nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình do ngân sách Quận cấp 100%, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú nhận và sử dụng vốn theo kế hoạch và tiến độ đầu tư.
3.1. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú nhận vốn:
Tổng mức đầu tư xây dựng công trình mà Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú được phê duyệt là 1.164.928.223 đồng.
3.2. Về thanh toán vốn đầu tư:
Tổng số vốn đầu tư Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phúđã thanh toán cho các đơn vị tham gia đầu tư xây dựng công trình là 943.231.000 đồng, trong đó:
- Chi phí xây lắp: Đã thanh toán cho Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Minh Đức số tiền 924.875.000 đồng, cụ thể:
+ Ngày 31/12/2009 chi tiền 500.000.000 đồng với nội dung thanh toán khối lượng xây dựng (đợt 1).
+ Ngày 11/02/2010 chi số tiền 287.018.000 đồng theo nội dung thanh toán khối lượng xây dựng (90% theo hợp đồng) .
+ Ngày 13/01/2012 chi số tiền 119.103.000 đồng theo nội dung thanh toán khối lượng hoàn thành công trình Nâng cấp đường 207 (95% theo hợp đồng).
+ Ngày 16/01/2013 chi số tiền 18.754.000 đồng theo nội dung thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành.
- Chi phí tư vấn giám sát xây dựng: Đã thanh toán cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Long Đức số tiền 18.356.000 đồng.
Ngày 28/12/2012 công trình đã được phê duyệt quyết toán tại Quyết định 529/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 với tổng kinh phí quyết toán số tiền 1.006.100.000 đồng bao gồm (chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí thẩm tra tổng dự toán, chi phí tư vấn giám sát); Ủy ban nhân dân phường đã thanh toán tổng kinh phí là số tiền 943.231.000 đồng khối lượng hoàn thành công trình và các chi phí khác (bao gồm chi phí xây lắp 943.231.000 đồng và chi phí tư vấn giám sát 18.356.000 đồng) các chi phí khác Ủy ban nhân dân phường không thanh toán cho đơn vị do các đơn vị không bổ sung hồ sơ pháp lý đầy đủ cho Ủy ban nhân dân phường nên đãđề nghị Kho bạc nhà nước Quận 9 tất toán công trình theo quy định.
II. Về kiểm tra khối lượng, chất lượng công trình:
Về chất lượng công trình, trong hồ sơ pháp lý và hồ sơ hồ sơ kỹ thuật hoàn công của dự án do Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú cung cấp có thể hiện công tác kiểm định chất lượng công trình, kết quả thí nghiệm cho thấy đạt chất lượng. Do đó Đoàn chỉ thẩm tra hồ sơ và tiến hành đo đạc để tính cụ thể khối lượng công trình.
Qua kiểm tra đo đạc thực tế một số hạng mục công trình như: công tác thi công cống thoát nước, kiểm tra chiều dài, chiều rộng tuyến đường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ dự toán, hồ sơ hoàn công, hồ sơ đề nghị quyết toán. Đoàn thanh tra nhận thấy như sau:
- Chiều dài tuyến chính: 178m; bề rộng từ 1,5m đến 5,5m.
- Chiều dài tuyến phụ 1: 135m; bề rộng từ 2,5m đến 6m.
- Chiều dài tuyến phụ 2: 74,5m; bề rộng từ 2,5m đến 12m.
- Số lượng hố ga toàn công trình: 19 hố ga.
- Mương thoát nước đặt theo tim đường có đan bên trên, chất liệu bê tông xi măng đá, kích thước bề ngang 0,7m.
- Mặt đường bằng bê tông xi măng đá.
C/ KẾT LUẬN:
I. Việc chấp hành pháp luật trong thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.
- Công trình nâng cấp đường 207, khu phố 4, phường Hiệp Phú, Quận 9 chủ đầu tư có thực hiện đầy đủ thủ tục lập dự án đầu tư theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú ký hợp đồng thực hiện tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; ký hợp đồng thực hiện việc thẩm tra tổng dự toán công trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư theo quy định.
- Dự án được Ủy ban nhân dân Quận 9 ký Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 09/10/2009 của) là đúng thẩm quyền theo quy định.
- Công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và dự toán; công tác thẩm tra dự toán công trình; công tác phê duyệt thiết kế dự toán xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú thực hiện đúng quy định.
Công tác thực hiện các hợp đồng, thời gian, thời điểm ký kết các hợp đồng là phù hợp. Đến nay công trình đã được phê duyệt quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, tổng giá trị quyết toán được duyệt là 1.006.110.000 đồng (theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9), các hợp đồng tư vấn và hợp đồng thi công xây dựng đã được thanh lý.
II. Việc chấp hành pháp luật trong thực hiện quy chế đấu thầu.
Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú có phát hành hồ sơ yêu cầu về mời tham gia chỉ định thầu thi công công trình nâng cấp đường 207, phường Hiệp Phú, Quận 9.
Hồ sơ đề xuất về thi công công trình thể hiện tiêu chuẩn và năng lực của Công ty Minh Đức đáp ứng được các hạng mục tiêu chuẩn được quy định trong hồ sơ yêu cầu của Chủ đầu tư.
III. Việc chấp hành pháp luật trong quản lý khối lượng và chất lượng công trình:
1/ Về quản lý khối lượng:
Công tác thi công mương thoát nước và công tác thi công phần đường giao thông phù hợp với thiết kế được duyệt.
Công trình được tổ chức nghiệm thu công việc xây lắp, nghiệm thu hạng mục công trình và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, có lập đầy đủ biên bản nghiệm thu kèm theo hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ hoàn công theo đúng quy định.
Khối lượng nghiệm thu hoàn thành công trình đúng theo khối lượng thực tế và thiết kế được duyệt.
Về thời gian thi công công trình: Thời gian thi công theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng là 300 ngày. Thời gian thi công thực tế là 507 ngày tính theo ngày của Lệnh khởi công. Công trình được thi công chậm tiến độ 207 ngày so với hợp đồng thi công. Do trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước bị vướng ống cấp nước của Công ty Cấp nước Thủ Đức nên phải chờ di dời đường ống cấp nước. Tuy nhiên Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú và Đơn vị thi công không tiếp tục thực hiện thủ tục về gia hạn thời gian thi công công trình là không thực hiện đúng Khoản 1 Điều 12 của Hợp đồng thi công xây dựng số 14/HĐ-UBND ngày 21/10/2009.
Công trình được nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng vào ngày 17/3/2011. Ngày 27/10/2011 Công trình được xác nhận hết thời gian bảo hành (theo biên bản ngày 27/10/2011) là thực hiện chưa đúng quy định về thời gian bảo hành công trình (12 tháng) theo hợp đồng thi công.
2. Về quản lý chất lượng công trình :
Về chất lượng công trình, trong hồ sơ pháp lý và hồ sơ hồ sơ kỹ thuật hoàn công của dự án do Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú cung cấp có thể hiện kết quả kiểm định chất lượng theo từng hạng mục công trình, hầu hết kết quả thí nghiệm kiểm định chất lượng cho thấy đạt chất lượng.
IV. Về chấp hành pháp luật tài chính - kế toán và thanh toán trong quá trình đầu tư xây dựng:
Công trình đã được xác nhận hết thời gian bảo hành, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú đã thanh toán toàn bộ giá trị quyết toán công trình cho đơn vị thi công và đơn vị giám sát; hợp đồng đã được thanh lý theo quy định.
D/ KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ:
Từ kết quả thanh tra và nhận xét nêu trên, Chánh Thanh tra Quận 9 kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện:
1. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú:
- Rút kinh nghiệm trong việc: ký kết hợp đồng thi công về thời gian thi công công trình; nghiệm thu kết thúc bảo hành sớm hơn so với thời gian bảo hành quy định trong hợp đồng thi công.
- Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý xây dựng cơ bản; trong đó lưu ý công tác thi công công trình để đảm bảo các công trình được thực hiện theo đúng tiến độ.
2. Đối với Chánh Thanh tra Quận 9:
Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú thực hiện theo kiến nghị trên./.
file kèm theo                                   
Số lượng lượt xem: 3581