title

Kết luận thanh tra về việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Đường 21, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Thứ sáu, 10/05/2019, 03:04 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TT ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Chánh thanh tra Quận 9 về thanh tra quản lý đầu tư xây dựng công trình Đường 21. phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, từ ngày 08 tháng 3 năm 2019 đến ngày 19 tháng 4 năm 2019. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình Quận 9.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Số lượng lượt xem: 71