title

Kế luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 tại Ủy ban nhân dân phường Phước Long B, Quận 9
Thứ ba, 24/11/2020, 09:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Kế luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 tại Ủy ban nhân dân phường Phước Long B, Quận 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 111