title

Kế hoạch công bố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, phường Phước Long B, Quận 9
Thứ ba, 13/10/2020, 15:18 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

3627qdsigned.pdf

giao thong-PLB-ĐCCB-Model.pdf

KP1,2,3,4,5,6 P.PLB-Model.pdf

 

Số lượng lượt xem: 68