title

Kế hoạch công bố điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) khu dân cư Xóm Mới 2, phường Phước Long B, Quận 9
Thứ ba, 13/10/2020, 15:12 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

 

 

 

 

3438a_UBND_TP.pdf

Xóm Mới 2 GT-Model.pdf

Xóm Mới 2-Model.pdf

 

Số lượng lượt xem: 71