title

Hướng dẫn thủ tục công nhận BQT chung cư
Thứ tư, 25/11/2020, 14:14 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

QĐ 464 ủy quyền phường công nhận BQT chung cư.pdf

TT 02-2016 Quản lý chung cư.pdf

TT 06-2019 Quản lý chung cư.pdf

TT 28-2016 Quản lý chung cư.pdf

 

 

 

 

 

Số lượng lượt xem: 218