title

Hội đồng nhân dân Quận 9 họp lấy ý kiến về Thành phố Thủ Đức
Thứ sáu, 09/10/2020, 15:53 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Sau khi có kết quả góp ý từ người dân Hội đồng nhân dân Quận 9 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét thông qua các nghị quyết việc thành lập TP Thủ Đức trìn HĐND Thành phố.

 

 

Ông Lâm Đình Thắng – Bí thư Quận ủy (bìa trái,Ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận,

trao hoa chúc mừng các thành viên Ủy ban.

 

Chiều ngày 9/10, Hội đồng nhân dân Quận 9 khóa IV tổ chức kỳ họp thứ Mười sáu nhằm xem xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân Quận về việc tán thành chủ trương sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là thành phố Thủ Đức, đồng thời xem xét và quyết định một số nội dung công tác nhân sự của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận.

Tham dự có các ông bà: Ông Nguyễn Hữu Việt – Hàm Vụ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM; Ông Lâm Đình Thắng – Bí thư Quận ủy;  Bà Đặng Thị Hồng Liên – Nguyên Bí thư Quận ủy; Nguyên Chủ tịch HĐND quận; Ông Cao Văn Minh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Ông Trần Văn Bảy – Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận; Ông Lê Quang Nam – Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Quận.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Quận, phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Để đáp ứng đòi hỏi bộ máy quản lý của chính quyền đô thị, phù hợp với đặc thù đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Đề án tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải quyết các vấn đề lớn của đô thị đặc biệt, phát huy tốt nhất vai trò, vị trí của Thành phố đối với vùng và cả nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới; đồng thời, đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền đô thị. Bên cạnh đó, việc thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức để hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao của Thành phố nhằm giúp nơi đây thành “hạt nhân”, một cực tăng trưởng mới thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát triển mạnh mẽ.

Tại kỳ họp này các đại biểu đã thống nhất cao và thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức thành đơn vị hành chính cấp huyện mới đặt tên là Thành phố Thủ Đức.

Cũng tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cũng thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Phạm Thị Hoàn; thông qua Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Huỳnh Thị Ngọc Bích.

Hội đồng nhân dân quận cũng đã thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân quận nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Bà Phạm Thị Hoàn – Trưởng Phòng Tư pháp Quận và Ông Trần Trung Hiếu – Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Quận, đã được đại biểu nhất trí bầu các chức danh trên.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ Mười sáu Hội đồng nhân dân Quận khóa IV đã hoàn thành các nội dung chương trình kỳ họp, đại biểu đã thống nhất 100% với dự thảo Nghị quyết của kỳ họp HĐND Quận 9 đã đề ra./.

 

Số lượng lượt xem: 125