title

HỘI NÔNG DÂN QUẬN 9 – Hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thứ sáu, 09/11/2018, 21:15 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện KH số 181/KH-UBND của UBND Quận 9 về việc thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Nhằm đưa Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp Công dân phát huy tác dụng trong thực tế, bảo đảm những quy định của pháp luật được thực thi hiệu quả đúng tinh thần Luật đề ra, giúp cán bộ hội, hội viên người dân hiểu rõ hơn quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.

Quang cảnh Đ/c Dương Quang Thọ Tuyên tuyền phổ biến Luật Khiếu Nại, Luật Tố Cáo,
Luật Tiếp Công dân
Sáng ngày 8 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Quận, Hội Nông dân 9 tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 cán bộ hội viên nông dân. Tại hội nghị tuyên truyền, Đồng chí  Dương Quang Thọ - Nguyên Trưởng Phòng Tuyên truyền Sở Tư Pháp TP. Hồ Chí Minh -  Báo cáo viên pháp luật thành phố đã triển khai một số điều trong các Luật như: Hình thức khiếu nại, các hành vi thuộc các hành vi nghiêm cấm quy định tại Luật khiếu nại;
Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.Trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, người phụ trách trụ sở, địa điểm tiếp công dân đối với người khiếu nại; người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính....
Dưới sự tuyên truyền, hướng dẫn của Đ/c Dương Quang Thọ, các cán bộ, hội viên nông dân đã được nghe tuyên truyền, quán triệt những vấn đề cần quan tâm đến công tác tư pháp và giáo dục pháp luật, tập trung phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn các Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luât tiếp công dân. Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến nhằm giúp cán bộ Hội cơ sở, hội viên và nhân dân trên địa bàn nắm bắt, hiểu rõ những nội dung trong Luật Ban hành từ đó góp phần thực hiện tốt công tác tư pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.
 
Số lượng lượt xem: 436