title

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019
Thứ sáu, 07/02/2020, 09:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Ngày 6/2, Ủy ban nhân dân Quận 9 tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Bảy, Phó bí Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Trong năm 2019 là Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội.Ngay từ đầu năm 2019, Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính theo hướng dẫn của thành phố, đảm bảo thời gian quy định, nội dung xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 13 phường tập trung triển khai nhiều giải pháp để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả.

Kết quả đạt được trong công tác giải quyết hồ sơ hành chính của quận tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt từ 98% trở lên, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được quan tâm, tuân thủ công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” theo Nghị định số 61/NĐ-CP, thực hiện hiệu quả việc nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức thông qua hệ thống đánh giá hài lòng bằng máy tính bảng Tablet và Kiosk tại Bộ phận một cửa kết quả như sau: có 29.322 lượt đánh giá/9.774 lượt người, trong đó tỉ lệ đánh giá hài lòng chiếm 99,73% (29.245/29.322), tỉ lệ đánh giá bình thường chiếm 0,21% (62/29.322) và tỉ lệ đánh giá không hài lòng chiếm 0,06% (15/29.322)…

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND quận và đồng chí Lê Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch UBND quận, trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc năm 2019

 

Đồng chí Trần Văn Bảy - Chủ tịch UBND quận, phát biểu chỉ đạo

 

Tiếp tục duy trì thực hiện việc cắt giảm thời gian thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh theo quy định là 03 ngày làm việc; giảm còn 2,5 ngày làm việc; rút ngắn 0,5 ngày làm việc (16,67%) so với quy định; cấp thay đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định là 03 ngày làm việc; giảm còn 02 ngày làm việc; rút ngắn 01 ngày làm việc (30%) so với quy định; cấp phép bán lẻ thuốc lá theo quy định là 15 ngày làm việc; giảm còn 10 ngày làm việc; rút ngắn 05 ngày làm việc (33,33%) so với quy định,  cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định là 15 ngày làm việc; giảm còn 13,5 ngày làm việc; rút ngắn 1,5 ngày làm việc (10%) so với quy định; cấp thay đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định là 07 ngày làm việc; giảm còn 06 ngày làm việc; rút ngắn 01 ngày làm việc (14%) so với quy định; chuyển đổi cơ sở Giáo dục mầm non bán công sang Giáo dục mầm non công lập: Theo quy định là 30 ngày làm việc, thực hiện giảm còn 29 ngày làm việc, rút ngắn được 01 ngày làm việc (3%); công nhận lần đầu cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định là 10 ngày làm việc, giảm còn 09 ngày làm việc, rút ngắn được 01 ngày làm việc (10%); cấp lại giấy phép xây dựng theo quy định là 05 ngày làm việc, giảm còn 4,5 ngày làm việc, rút ngắn được 0,5 ngày làm việc (10%); cho phép trường mẫu giáo, trường mần non, nhà trẻ hoạt động giáo dục theo quy định là 25 ngày làm việc, giảm còn 24 ngày, rút ngắn 01 ngày làm việc (4%). Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mần non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại theo quy định là 20 ngày làm việc, giảm còn 18 ngày, rút ngắn được 02 ngày làm việc (20%).

Nhìn chung, qua việc triển khai, thực hiện cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân quận đã có những bước chuyển biến đáng kể; điều kiện làm việc được đổi mới cơ bản, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu phát triển của quận; quy trình giải quyết công việc được cụ thể hoá, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, công khai, minh bạch.

Phát biểu chỉ đại, đồng chí Trần Văn Bảy,Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đề nghị các ngành tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính , trọng tâm là tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và người dân nhận thức đúng về nội dung, tiến trình cải cách hành chính; tiếp tục duy trì ổn định…

Dịp này, Chủ tịch quận cũng trao giấy khen cho 13 tập thể đã hoàn thành xuất sắc công tác cải cách hành chính năm 2019./.

 

                                                                                                            Đào Thụy Gối Gòn

Số lượng lượt xem: 306