title

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 9: Tổ chức Hội thi sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Thứ năm, 04/07/2019, 08:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Sáng 25/6/2019, tại Hội trường Quận ủy quận 9 Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Ban Chấp hành TW Đảng về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UB.MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - Xã hội.

Đến tham dự, có bà Trần Thị Anh Thư, chuyên viên Hội LHPN Thành phố, bà Đặng Thị Thủy QUV- Chủ tịch Hội LHPN quận, ông Trần Hữu Thắng- Ủy viên Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam quận 9; các chị là UV. BCH Hội LHPN quận, Thường trực Hội LHPN 13 phường, các chị Chi Hội Trưởng, chi Hội phó phụ nữ 75 chi Hội phụ nữ khu phố và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương.

 

Đ/c Đặng Thị Thủy, Chủ tịch Hội LHPN trao giấy khen cho các cá nhân

Đ/c Trần Thị Anh Thư chuyên viên Hội LHPN Thành phố trao khen thưởng cho các tập thể

Qua 03 năm thực hiện, các cấp Hội đã đạt được những kết quả nổi bật, đặc biệt là có sự tập trung trong chọn nội dung đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ Hội; nâng cao chất lượng hội viên; phát động nội dung “3 tốt” để cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị và tạo sự chuyến biến rõ nét hơn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động của các cấp Hội trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực; vai trò, vị trí của Hội từ quận đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn và ngày càng nâng cao, đặc biệt là chú trọng đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở theo hướng gần dân, sát dân và thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Nhân dịp này, Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 13 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Ban Chấp hành TW Đảng về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của UB.MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - Xã hội trên địa bàn quận.

Số lượng lượt xem: 32