title

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ - Tổ chức trao quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Thứ sáu, 05/07/2019, 02:37 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” sáng ngày 29/5/2019 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Thạnh Mỹ tổ chức trao 45 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường số tiền 13.500.000 đồng. Đây là hoạt động chăm lo của tổ chức Hội góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” hướng tới hỗ trợ phụ nữ xây dựng một cuộc sống gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Quang cảnh các hộ nghèo nhận quà

Thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” sáng ngày 29/5/2019 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Thạnh Mỹ tổ chức trao 45 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường số tiền 13.500.000 đồng. Đây là hoạt động chăm lo của tổ chức Hội góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” hướng tới hỗ trợ phụ nữ xây dựng một cuộc sống gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Số lượng lượt xem: 94