title

Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương
Thứ hai, 15/06/2020, 14:32 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Trong 2 ngày 11/6 và 12/6, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận 9 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự đại hội có các đồng chí: Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy Quận 9; Cao Văn Minh, Phó Bí thư Thường vụ Quận ủy Quận 9; Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND Quận 9; Đặng Thị Hồng Liên, Chủ tịch HĐND Quận 9, Nguyên Bí thư Quận ủy Quận 9.

Đồng chí Lâm Đình Thắng, Bí thư Quận ủy Quận 9 (bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội
 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận 9 đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, vận động nhân dân, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Chất lượng học tập, quán triệt và thảo luận các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng từng bước được nâng cao; đã triển khai thực hiện tốt Đề án 02 của Thành ủy về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái đến cán bộ, đảng viên của Đảng bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kết luận số 72-KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ thường xuyên được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được chú trọng, đảm bảo vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào thực chất, phát huy tính dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, phát triển đảng viên mới được tập trung chỉ đạo thực hiện; trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng, kết nạp 11 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Đảng - đoàn thể Quận 9 nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

 

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với 4 chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu hàng năm có 100% Chi bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; quan tâm công tác bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn và quy định; phấn đấu hàng năm kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên mới; phấn đấu 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo được xử lý và giải quyết đúng quy định; phấn đấu 100% tổ chức đoàn thể đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cao Văn Minh ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ cơ quan Đảng Đoàn thể trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới cần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là định hướng phát triển của Thành phố đối với Quận 9 là Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, cùng với Quận 2 và Thủ Đức thành những chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; cùng với các cấp, các ngành tham mưu Quận ủy tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để đảm bảo những chủ trương, định hướng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp trong công tác vận động Nhân dân; tham mưu thực hiện có hiệu quả các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quyết định số 935, 936, 994 của Ban Thường vụ Thành ủy; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, chú trọng công tác dân vận của chính quyền và dân vận trong lực lượng vũ trang.

Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng Đoàn thể quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Bửu được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ mới.

 

Hiệp Thọ

 


 

Số lượng lượt xem: 1662