title

Công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ, Công chức tại Quận 9
Thứ năm, 07/11/2019, 15:48 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

       Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác cán bộ, Ủy ban nhân dân Quận 9 đã ra các Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ:

         1. Điều động và Bổ nhiệm công chức Ông Trần Thế Khanh, hiện Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường quận đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tư pháp quận giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tư pháp quận, kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND quận, trao Quyết định bổ nhiệm

Ông Trần Thế Khanh

       2. Về việc điều động công chức ông Trần Hoàng Minh, hiện là Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2019. Và phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Trần Hoàng Minh.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận(phải) và đồng chí Võ Minh Hùng, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy(trái), trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Hoàng Minh

 

       3. Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hiệp Phú, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND quận, trao Quyết định Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ đối với bà  Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

          4. Điều động và bổ nhiệm ông Hồ Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Trường đến nhận nhiệm vụ tại Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 9 kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019, giữ chức vụ Phó Trưởng ban. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

 

Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND quận, trao Quyết định(đứng giữa) trao QĐ bổ nhiệm cho Ông Hồ Thanh Phong (trái) và ông Nguyễn Hoàng Vũ

         5. Điều động ông Nguyễn Hoàng Vũ, hiện là Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân phường Long Trường, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2019. Nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng đơn vị mới phân công.

Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND quận, trao Quyết định bổ nhiệm.

 

            6. Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Gia Hưng, hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Bình đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2019.

             7. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Thuý, hiện là Bí thư Đảng uỷ phường Hiệp Phú đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2019. Thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu theo quy định pháp luật hiện hành.

            8. Điều động ông Phạm Ngọc Lượng, hiện là Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban nhân dân phường Long Bình, kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2019. Nhiệm vụ cụ thể do thủ trưởng đơn vị mới phân công./.

Số lượng lượt xem: 2038