title

Công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ, Công chức tại Quận 9
Thứ hai, 02/03/2020, 08:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác cán bộ, Quận ủy Quận 9 và Ủy ban nhân dân Quận 9 đã ra các Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ công chức như sau:

1. Điều động đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, QUV, Bí thư Quận Đoàn đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy Phường Tăng Nhơn Phú B, chỉ định tham gia BCH, BTV Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Hạnh sinh năm 1985, trình độ Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị học, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Hạnh từng đã giữ các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Quận Đoàn.

Đồng chí Võ Minh Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy và đồng chí Nguyễn Chiến Chinh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy trao hoa và quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Hạnh.

2. Bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Pháp, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 9. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm. Đồng chí Lê Đức Pháp sinh năm 1984, trình độ cử nhân quản lý văn hóa, Cử nhân hành chính, Cử nhân chính trị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, QUV, Phó Chủ tịch UBND quận trao quyết định bổ nhiệm cho Đ/c Lê Đức Pháp

 

3. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Dũng, hiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tăng Nhơn Phú A đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch quận, kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Chủ tịch UBND quận trao QĐ điều động cho đồng chí Nguyễn Xuân Dũng

 

4. Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân phường Phước Bình về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021. Chủ tịch UBND Quận 9 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Bình, khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho đồng chí Bùi Thu Trâm.

Đồng chí Lê Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND quận trao quyết định chuẩn y cho

đồng chí Bùi Thu Trâm

 

Số lượng lượt xem: 1767