title

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN BÁO CÔNG VỚI BÁC VIỆC LÀM MANG Ý NGHĨA SÂU SẮC
Thứ năm, 21/05/2020, 08:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Xác định trọng tâm của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân Quận 9 đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, trong đó việc các đơn vị đồng loạt tổ chức lễ chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Quang cảnh trong buổi lễ chào cờ đầu tuần

 

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục và có sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; thời gian qua, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên, học sinh trên địa bàn Quận 9 triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận theo chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, mang tính thiết thực như: xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm phù hợp với công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận vào ngày thứ hai tuần đầu đồng loạt các cơ quan, đơn vị và 13 phường tổ chức trang nghiêm lễ chào cờ. Với trang phục chỉnh tề, mỗi cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị hát vang Quốc ca, hướng nhìn về lá cờ Tổ quốc thiêng liêng trong niềm tự hào, tin yêu vô hạn... Đây không chỉ là giây phút thiêng liêng làm sống lại quá khứ đấu tranh hào hùng của các bậc cha anh đi trước đã hi sinh anh dũng để bảo vệ nền độc lập dân tộc mà còn khơi dậy lòng nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của mỗi người để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trong lễ chào cờ, cán bộ, công chức, viên chức thể hiện lòng tôn kính Bác, báo công với Bác diễn ra nghiêm túc, trọng thể, tạo một bầu không khí phấn khởi, tin tưởng và đầy trách nhiệm. Hoạt động này không chỉ nhằm tuyên truyền cho cán bộ nâng cao nhận thức về ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhắc nhớ mỗi người biết sống làm việc vì lợi ích cộng đồng, dân tộc, mà còn là dịp để mọi cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, cùng nhau nhận xét các mặt công tác trong thời gian qua, nhắc nhở mọi người làm tốt hơn nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả và chất lượng./.

Số lượng lượt xem: 222