title

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình
Thứ hai, 23/04/2018, 07:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9 là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn Quận 9.

2. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

STT

Chức danh

Họ và tên

Email cá nhân

Lĩnh vực phụ trách

Số điện thoại cơ quan

 

01

Giám đốc

Hồng Phi Vũ

hpvu.q9@tphcm.gov.vn

Quản lý chung, phụ trách lĩnh vực xây dựng, kế hoạch, kế toán, hành chính, tổ chức

38973349

 

02

Phó Giám đốc

Hồ Minh Long

longthuduc29@yahoo.com.vn

Phụ trách lĩnh vực giao thông

 

03

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Lâm

nguyenthanhlam1975da@gmail.com

Phụ trách lĩnh vực Bồi thường GPMB

 

Số lượng lượt xem: 64