title

238 cán bộ diện Quận ủy quản lý tham dự lớp cập nhật kiến thức năm 2018
Thứ bảy, 18/08/2018, 02:25 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Từ ngày 7/8 đến 17/8, Quận ủy Quận 9 tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 2018 cho cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc đối tượng 4.

Quang cảnh buổi học

 

Chương trình học các chuyên đề được cập nhật cho cán bộ quản lý năm 2018: Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay; các nguyên tắc của Đảng và những vấn đề cơ bản, cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; chiến lược biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện nay; tình hình tôn giáo trên thế giới và ảnh hưởng đối với Việt Nam; phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và mối quan hệ giữa bình đẳng giới với phát triển xã hội ( thực tiễn ở thành phố Hồ Chí Minh); các kỹ năng và công cụ trong thực hiện lãnh đạo, quản lý. Riêng các chuyên đề về đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu và kinh nghiệm; cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; nội dung cơ bản trong đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước hiện nay đã được cập nhật bổ sung cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm tại các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng 4.
Kết thúc chương trình học, học viên được viết bài thu hoạch tại lớp với nhũng kiến thức đã được trang bị. Học viên trình bày những vấn đề nào tâm đắc nhất hiện nay./.
Số lượng lượt xem: 1354