SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
1
0
5
9
0
Quản lý đô thị 07 Tháng Mười Hai 2017 9:20:00 SA

Quận 9 - Công bố Quyết định thành lập các Tổ Công tác xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn phường

 

 

 

Quang cảnh buổi công bố Quyết định

 

 
          Ngày 7/12/2017, Ủy ban nhân dân Quận 9 đã công bố Quyết định thành lập các Tổ Công tác xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn 6 phường trên địa bàn quận. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 9 chủ trì.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ; Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch liên tịch số 287/KHLT-SXD-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 giữa Ủy ban nhân dân Quận 9 và Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 9 năm 2018;
Ủy ban nhân dân Quận 9 công bố các Quyết định số:  259,260.261,262,263,264/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 về việc thành lập các Tổ Công tác xử lý các công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn 6 phường gồm:
 1. Phường Phú Hữu gồm các Ông (Bà) có tên sau:
 - Ông Trần Phước Hùng ,         Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
 - Ông Huỳnh Công Trung, Địa chính - Xây dựng phường
         - Ông Trần Ngọc Minh, Chuyên viên Đội Thanh tra địa bàn Quận 9
 - Ông Trần Trọng Nghĩa, Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9
 -  Công an khu vực trên địa bàn phường
 - Ông Trần Ngọc Dẫn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường
- Bà Đặng Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường
- Ông Trương Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phường
- Ông Huỳnh Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phường
2. Phường Long Trường gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- Ông Hồ Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- Ông Đinh Nguyễn Đăng Quang, Địa chính - Xây dựng phường
- Ông Nguyễn Văn Hiền, Chuyên viên Đội Thanh tra địa bàn Quận 9
- Ông Trần Văn Phát, Nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9
- Ông Đặng Hồng Vinh,  Nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9
- Công an khu vực trên địa bàn phường  
-  Bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường
- Bà Nguyễn Thị Lê Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
- Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
- Ông Bùi Văn Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân phường
3. Phường Trường Thạnh gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- Ông Nguyễn Văn Phùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- Ông Nguyễn Phan Cường, Địa chính – Xây dựng phường
- Ông Hồ Minh Vương, Chuyên viên Đội Thanh tra địa bàn Quận 9
- Ông Nguyễn Tấn Nhu, Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9
- Ông Lý Thanh Vinh, Nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9
- Công an khu vực trên địa bàn phường
       - Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
- Ông Vương Tấn Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
- Ông Võ Văn Giã, Chủ tịch Hội Nông dân phường.
4. Phường Long Thạnh Mỹ gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- Bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- Ông Lý Văn Hùng, Địa chính - Xây dựng phường
- Ông Đỗ Thành Trung, Thanh tra viên, Đội Thanh tra địa bàn Quận 9
- Ông Trần Văn Minh, Cán sự Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9
- Ông Nguyễn Văn Trung, Nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9
- Công an khu vực trên địa bàn phường
- Bà Dương Thị Bích Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 
- Bà Trần Thị Phương Nhã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường
- Ông Trần Văn Điều, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
- Ông Đỗ Văn Bạn, Chủ tịch Hội Nông dân phường.
 
5. Phường Long Phước gồm các Ông (Bà) có tên sau:
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
- Ông Huỳnh Thanh Hồng, Địa chính - Xây dựng phường
- Ông Trần Quốc Dũng, Cán sự Đội Thanh tra địa bàn Quận 9
- Ông Lê Minh Hải, Nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9
- Công an khu vực trên địa bàn phường
- Bà Cao Thùy Nhịn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường
- Bà Hồng Thị Mỹ Thái, Chủ tịch Hội LHPN phường
- Ông Nguyễn Minh Việt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường
- Ông Trần Ái, Chủ tịch Hội Nông dân phường.

6. Phường Long Bình gồm các Ông (Bà) có tên sau:

- Ông Nguyễn Gia Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

- Ông Nguyễn Đức Luận, Địa chính - Xây dựng phường  

- Ông Nguyễn Hùng Cường, Địa chính - Xây dựng phường  

- Ông Phạm Toàn Thắng, Cán sự Đội Thanh tra địa bàn Quận 9

- Ông Lê Thành Long, Nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9

- Ông Dương Nguyễn Minh, Nhân viên Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 9

- Công an khu vực trên địa bàn phường;

- Bà Cao Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường

- Bà Bùi Thị Thu An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường

- Ông Nguyễn Văn Sa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

- Ông Đỗ Thành Núi, Chủ tịch Hội Nông dân phường

Ủy ban nhân dân Quận 9 phân công các tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch liên tịch số 287/KHLT-SXD-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 giữa Ủy ban nhân dân Quận 9 và Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 9 năm 2018 và các văn bản pháp luật khác có liên quan./

 

                                                                                                          G.gòn


Số lượt người xem: 936    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm