SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
1
0
5
3
8
Tin văn hóa - xã hội 07 Tháng Bảy 2018 4:00:00 CH

Quận 9 - Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2018

 Description: C:\Users\Admin1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\LVCKOSAK\IMG_20180707_092153[1].jpg

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chủ tịch UBND quận, phát biểu khai giảng
 
 

          Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong 2 ngày 8,9/7/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 9, Hội đồnggiáo dục Quốc phòng – an ninhquận tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho 264 cán bộ, công chức, viên chức qun lý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học thuộc Bộ, Sở, ban, ngành Trung ương và thành phố có trụ sở tại Quận 9 trên địa bàn Quận 9.

   Qua 02 ngày học viên được nghiên cứu 08 chuyên đề để nắm bắt một số kiến thức cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu nắm vững quan điểm đường lối về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh của Đảng, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù nâng cao cảnh giác cách mạng góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận. Học viên phải xác định Giáo dục quốc phòng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, là một trong những nội dung cơ bản góp phần chuẩn bị về mọi mặt để sẵn sàng đánh bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nếu xảy ra. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, giáo dục quốc phòng nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, sức khỏe và kiến thức quốc phòng, kỹ năng quân sự cần thiết để tham gia vào sự nghịêp xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân. Do vậy, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo đường lối của Đảng nhằm góp phần giữ vững ổn định bảo vệ độc lập Tổ quốc.
 
                                                                                        Hồng Khanh

Số lượt người xem: 352    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm