SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
2
4
5
6
9
Hoạt động HĐND 16 Tháng Giêng 2019 3:55:23 CH
công khai tình hình thu chi ngân sách năm 2018 (trình Hội đồng nhân dân Quận)  (05/12/2018)
Công khai tình hình thu chi ngân sách năm 2018. file đính kèm
Công khai dự toán ngân sách 2019 trình Hội đồng nhân dân  (05/12/2018)
Công khai dự toán ngân sách 2019 trình Hội đồng nhân dân. File đính kèm
Kết luận thanh tra  (16/10/2018)
về việc chấp hành các quy định pháp luật: về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập kế hoạch, giao kế hoạch, bố trí vốn đầu tư phát triển; phân bổ quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; quản lý thức hiện đầu tư và đấu thầu của Ủy ban nhân dân Quận 9
Công khai thu chi ngân sách 9 tháng năm 2018  (10/10/2018)
Công khai thu chi ngân sách 9 tháng năm 2018. (File đính kèm).
công khai tình hinh thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018  (10/07/2018)
công khai tình hinh thu chi ngân sách 6 tháng năm 2018. (File đính kèm)
Cân đối ngân sách quận năm 2018  (14/12/2017)
Dự toán trình Hội đồng nhân dân Quận. File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân Quận  (14/12/2017)
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 Biểu số 69/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân) Đơn vị: Triệu đồng STT NỘI DUNG Dự toán năm 2017 ƯTH NĂM 2017 Dự toán năm 2018 So sánh (1) (%) A B 1 2 3 4 ...
thuyết minh phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2018  (04/12/2017)
Tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân. file đính kèm.
Thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2017  (15/06/2017)
Thuyết minh tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2017. (Phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân) file đính kèm
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm