SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
2
4
7
0
1
Giới thiệu chung 07 Tháng Giêng 2011 9:55:00 CH

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN QUẬN 9

- Địa chỉ 2/304, Xa lộ Hà nội, Khu phố 1, phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM - Điện thoại: (08) 38973064.

- Tổ chức bộ máy: Phòng Văn hóa thông tin Quận 9 có Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng và 4 cán bộ,công chức phụ trách các công tác chuyên môn,nghiệp vụ trên lĩnh vực quản lý nhà nước về: Văn hóa-  Thông tin - Du lịch – Gia đình – Thể dục Thể thao và  quản lý di tích

Chức năng:

- Phòng Văn hóa thông tin Quận 9 thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, gia đình, thể dục, thể thao, Di tích và du lịch trên địa bàn.

- Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết định, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển ngành.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt.

- Hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp ngành trên các lĩnh vực: văn hóa,thể dục thể thao,du lịch, gia đình, thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa,thể thao.

- Giúp Ủy ban nhân dân quận thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn,nghiệp vụ của Phòng.

- Thực hiện công tác thống kê, thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

-  Quản lý tổ chức biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng về lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và ủy quyền,phân cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

 

Một số nhiệm vụ cụ thể của Phòng Văn hoá thông tin:

 - Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tham gia phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng Gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa…

- Phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật; bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, điểm du lịch trên địa bàn quận.

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, Thể thao, các điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn quận.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn quận; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực của ngành theo quy định của pháp luật.

 

Một số thành tích hoạt động của Phòng văn hóa và thông tin Quận 9 từ 1998 đến nay:

- Năm 1998 , 2004: Cờ thi đua tiên tiến  do Bộ Văn hóa Thông tin tặng.

- Năm 1999; 2000; 2001; 2003; 2006; 2009: Cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban nhân dân Thành phố tặng.

- Năm 2001: Bằng khen do Thủ tướng Chính phủ tặng.

- Năm 2002 : Huân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước tặng

- Năm 2005: Bằng khen do Ủy ban nhân dân Thành phố tặng

- Năm 2007: Huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước tặng.

- Năm 2008 : Cờ thi đua xuất sắc do Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tặng

 


Số lượt người xem: 10695    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm