SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
2
4
5
1
7
Giới thiệu chung 07 Tháng Mười Hai 2010 9:55:00 CH

Phòng Tư Pháp quận 9

 

- Địa chỉ: 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM - Điện thoại: (08) 38.973.050

 

 Chức năng:

- Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi Sở ngành thành phố phụ trách.

- Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

- Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

 

Phòng Tư pháp quận có các nhiệm vụ và quyền hạn:

+ Nhiệm vụ:

- Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý thống nhất về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Lập kế họach, dự trù kinh phí và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật hàng năm theo quy định.

- Quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho phường về công tác chứng thực; công tác hộ tịch.

- Quản lý Cộng tác viên trợ giúp pháp lý và phối với phường về hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

- Công tác hòa giải cơ sở và các công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.

- Quản lý, theo dõi Báo cáo viên pháp luật cấp quận và các Văn phòng luật sư, điểm tư vấn pháp luật trên địa bàn.

- Phối hợp với phòng Nội vụ quận giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ chuyên môn thuộc ngành quản lý theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

+ Quyền hạn:

- Ký tên và đóng dấu theo chức năng và nhiệm vụ đã quy định.

- Được tham gia ý kiến bố trí cán bộ tư pháp phường.

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân quận khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm.

Ngoài nhiệm vụ và quyền hạn nêu trên, Phòng Tư pháp có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận./.

 

 


Số lượt người xem: 12751    
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Tiền duyên
  • Quê mình thắm tươi
  • Quận 9 rạng rỡ xuân hồng
  • Ngày về quê em
  • Ký ức đồng bưng
  • Em về Quận 9 áo hoàng hôn
  • Đây là quê hương
  • Vùng bưng quê em
  • Bên kia một dòng sông
  • Bài ca Quận 9
Tìm kiếm