Bỏ qua nội dung chính

UBND QUẬN 9

Trang chủ
Thủ tục hành chính
Quy hoạch
Bầu cử 2011
Chỉ đạo - Điều hành
Thông tin tuyên truyền
DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
  
UBND QUẬN 9 > Tất cả Nội dung Trang  

Tất cả Nội dung Trang

Trang này sẽ hiển thị tất cả các bảng thảo luận, danh sách, thư viện, và bản khảo sát trong trang Web này. Nhấp vào tên của danh sách hoặc thư viện để xem nội dung của chúng. Thùng rác chứa các khoản mục đã bị xóa. Để tạo thư viện hoặc danh sách mới, nhấp vào Tạo.
Xem: 
  Tên Mô tả Khoản mục Sửa đổi Lần cuối

  Thư viện Tài liệu

Khuôn mẫu của Biểu mẫu Khuôn mẫu của Biểu mẫu  Thư viện này có chứa khuôn mẫu của biểu mẫu được quản trị viên chấp thuận đã được kích hoạt cho tập hợp trang web này.  0 6 năm trước
pages pages    36 4 tháng trước
Tài liệu Chia sẻ Tài liệu Chia sẻ  Chia sẻ tài liệu với nhóm bằng cách thêm tài liệu vào thư viện tài liệu này.  4 6 năm trước
Upload_library Upload_library    1 6 năm trước

  Thư viện Hình ảnh

deepzoom deepzoom    1271 6 năm trước
Hình ảnh bản tin Hình ảnh bản tin    2129 9 ngày trước
hinhbaucu hinhbaucu    3 6 năm trước
LeftMenuHinhQuangCao LeftMenuHinhQuangCao    21 11 tháng trước
RightMenuHinhQuangCao RightMenuHinhQuangCao    27 7 tuần trước
Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh    1 4 năm trước
video_baucu video_baucu    1 8 năm trước
VideoBauCu VideoBauCu    7 2 năm trước
VideoGallery VideoGallery    13 2 năm trước
VideoGallery1 VideoGallery1    1 6 năm trước

  Danh sách

CauHinh CauHinh    1 6 năm trước
Danh mục kênh tin Danh mục kênh tin    6 5 năm trước
Danh sách thủ tục Danh sách thủ tục    200 8 tháng trước
Đơn vị Đơn vị    4 3 năm trước
GopyDB GopyDB  Ý kiến công dân  243 6 ngày trước
HitCounter HitCounter    1 Cách đây 1 phút
Hoidap Hoidap    37 9 ngày trước
HtmlEditorDB HtmlEditorDB    36 2 năm trước
Lịch Lịch  Sử dụng danh sách Lịch để được thông tin cuộc họp sắp đến, thời hạn và các sự kiện quan trọng khác.  0 8 năm trước
Lich_ThongBao Lich_ThongBao    0 6 năm trước
LichCongTac LichCongTac    1 6 năm trước
LichLamViec LichLamViec    0 6 năm trước
LienHeDB LienHeDB  LienHeDB  528 6 giờ trước
Liên kết Liên kết  Dùng danh sách Liên kết để liên kết đến các trang Web mà thành viên trong đội của bạn thấy hữu ích hoặc quan tâm.  0 8 năm trước
Lĩnh vực Lĩnh vực    12 3 năm trước
PageManager_XmlList PageManager_XmlList    5 4 tháng trước
SurveyAnswer SurveyAnswer    7 6 năm trước
SurveyQuestion SurveyQuestion  SurveyQuestion  2 6 năm trước
Tác vụ Tác vụ  Sử dụng danh sách Tác vụ để theo dõi công việc mà bạn hoặc nhóm của mình cần hoàn tất.  0 8 năm trước
TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat TaiLieuPhoBienGiaoDucPhapLuat    51 8 năm trước
Thông báo Thông báo  Sử dụng danh sách Thông báo để đăng tin nhắn trên trang chủ của trang web của bạn.  1 8 năm trước
VanBanDuThao VanBanDuThao    0 6 năm trước
VBPL_CoQuanBanHanh VBPL_CoQuanBanHanh    5 3 năm trước
VBPL_DB VBPL_DB    54 3 tháng trước
VBPL_LinhVuc VBPL_LinhVuc    6 4 năm trước
VBPL_Loai VBPL_Loai    5 3 năm trước

  Bảng Thảo luận

Thảo luận Nhóm Thảo luận Nhóm  Dùng danh sách Thảo luận Nhóm để lưu giữ các nội dung thảo luận kiểu nhóm tin theo chủ đề tương ứng cho đội của bạn.  0 8 năm trước

  Khảo sát

Không có khảo sát.

  Trang web và Không gian làm việc

Sharepoint Site Bầu cử 2011  36 giờ trước
Sharepoint Site Chỉ đạo - Điều hành  5 năm trước
Sharepoint Site DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG  29 giờ trước
Sharepoint Site Giới thiệu  8 phút trước
Sharepoint Site Quy hoạch  4 phút trước
Sharepoint Site Tin tức sự kiện  Cách đây 1 phút
Sharepoint Site Thông tin tuyên truyền  5 năm trước

  Thùng Rác

Thùng Rác Thùng Rác  Sử dụng trang này để khôi phục các khoản mục mà bạn đã xoá khỏi trang web này, hoặc để dọn sạch những mục đã xoá. 0